Popolni kasko paket

Kadar želite za svoje avto zavarovanje skleniti odličen kasko paket, je najbolje, da se odločite za Popolni kasko paket. Vsa kritja, ki jih zajema Popolni kasko paket so razvidna v spodnji tabeli, nekaj dodatnih informacij najdete tudi pod njo.

Nevarnost / kasko paket

Popolni

Prometna nesreča

Da (B/M: F)

Prometna nesreča na parkirišču, povzroče s strani neznanega voznika

Da

Padec ali udarec kakega predmeta

Da (B/M: F)

Padec snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb

Da

Manifestacije in demonstracije

Da (B/M)

Razbitje, pošk. ali tatvina vgrajenih zunanjih svet. teles, ogledal in standardno vgrajenega stekla na zav. vozilu ter neposredni dotik zavarovanega vozila z divjadjo ali domačimi živalmi

Da

Toča in vihar

Da

Kraja in vandalizem

Da

Padec zrakoplova

Da

Prevzem rešenih delov – odkup totalke

Da

Stroški najema nadomestnega vozila, potopitev zav. stvari med prevozom s trajektom, pomoč poškodovanim osebam oz. preprečevanje večje škode na stvareh, požar, potres, direktni udar strele, nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje na zav. vozilo, eksplozija

Da

Možnost hkratne sklenitve dodatne delne kombinacije glede na izbrani paketD – divjad in domače živali

Že krito

H – parkirišče

Že krito

E – stekla

Že krito

S – svetlobna telesa in ogledala

Že krito

B/M v tabeli pomeni, da škoda po tej nevarnosti vpliva na bonus/malus.

F – pomeni plačilo franšize, v kolikor je dogovorjena.

Popolni oz.  polni kasko paket

Popolni kasko zajema vse glaven nevarnosti, ki jih pričakujemo pri dobrem kasko zavarovanju. To je kritje škode v primeru prometne nesreče, kraje in nevarnost narave (toča). Prav tako že zajema tudi avtomobilsko asistenco.

Zraven tega je dodatno zavarovano še nekaj najpogostejših nevarnosti, ki jih tudi sicer zavarujemo z delnim kaskom. To so divjad, domače živali, stekla, ogledala, svetlobna telesa in škoda na parkirišču. Vse delne kombinacije so brez odbitne franšize, tako da v primeru škode po kateri od delnih kombinacij, ni potrebno prispevati sorazmernega deleža.

Če želite najboljše kasko zavarovanje za svoje vozilo, označite Popolni kasko, ko izpolnjujete izračun za avtomobilsko zavarovanje na prvi strani. Več o kasko zavarovanju najdete na strani Kasko zavarovanje.