Kasko zavarovanje

Zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko dodate tudi delni kasko ali polno kasko zavarovanje. Kasko zavarovanje vas ščiti pred škodo na lastnem vozilu po lastni krivdi, neznanem storilcu in v nekaterih drugih primerih.

V praksi največkrat zavarujemo polni kasko z dodatnim zavarovanjem delnega kaska ali samo delni kasko, ki ga dodamo obveznemu avtomobilskemu zavarovanju. Oblikovana imamo dva kasko paketa: Polni in Osnovni kasko, ki se razlikujejo po obsegu kritja, oba pa že zajemata avtomobilsko asistenco. Zaradi malih razlik v ceni in velik razlik v kritjih, veliki večini priporočamo sklenitev popolnega kaska.

Izračun za avtomobilsko zavarovanje

Polni kasko

Polni kasko je naše najboljše zavarovanje, saj že zajema vse glavne postavke, ki jih pri avtu lahko zavarujemo, zraven tega pa ima velik paketni popust, tako da je cena zelo dobra.

Glavna kritja pri popolnem kasku so:

  • Prometna nesreča
  • Toča in vihar
  • Kraja, vandalizem, manifestacije in demonstracije
  • Dodatno delni kasko za stekla, ogledala, svetlobna telesa, parkirišče, divjad in domače živali ter nadomestno vozilo.

Zraven tega je še veliko drugih kritij, ki so običajna za polni kasko: prevzem rešenih delov (odkup totalke), padec ali udarec kakega predmeta, padec snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb, požar, potres, direktni udar strele, eksplozija, zemeljski plaz, snežni plaz, poplava, hudourniška in visoka voda, nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje, padec zrakoplova, potopitev zavarovane stvari med prevozov s trajektom, pomoč poškodovanim osebam oz. preprečevanje večje škode na stvareh.

Pri škodi se odbitna franšiza upošteva pri prometni nesreči, padcu ali udarcu kakšnega predmeta in vandalizmu. Pri škodi na parkirišču ni odbitne franšize. Zraven tega vpliva na bonus/malus samo še škoda pri demonstracijah ali manifestacijah.

Osnovni kasko

Osnovni kasko se od popolnega razlikuje po tem, da je možno različne nevarnosti zavarovati samostojno. To pomeni zavarovanje proti kraji, toči, delne kombinacije in še nekatere druge nevarnosti. Te kombinacije lahko dodamo po želji.

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza pomeni soudeležbo zavarovanca v primeru uveljavljanja škode iz kasko zavarovanje. Večina kasko zavarovanj se sklenez odbitno franšizo 1%, kar pomeni, da bo v primeru škode, zavarovanec sam plačal 1% od Eurotax vrednosti novega avtomobila, ostalo bo plačala zavarovalnica. Zaradi neuveljavljanja manjših zahtevkov na zavarovalnici, je takšno zavarovanje cenejše, kot bi bilo brez odbitne franšize. Vse kombinacije delnega kaska so brez odbitne franšize.

Pri popolnem kasku se odbitna franšiza upošteva samo v primeru prometne nesreče, padcu ali udarcu kakega predmeta in drugi ali več škodi na parkirišču, kar je dodatna prednost pred drugimi zavarovanji.

Izračun za avtomobilsko zavarovanje