Splošni kasko paket

Kadar želite za svoje vizlo kasko zavarovanje lahko izberete tudi Splošni kasko paket. V spodnji tabeli najdete katere nevarnosti krije Splošni kasko in katerih ne.

Nevarnost / kasko paket

Splošni

Prometna nesreča

Da (B/M: F)

Prometna nesreča na parkirišču, povzroče s strani neznanega voznika

Da (B/M: F)

Padec ali udarec kakega predmeta

Da (B/M: F)

Padec snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb

Da (B/M: F)

Manifestacije in demonstracije

Da (B/M)

Razbitje, pošk. ali tatvina vgrajenih zunanjih svet. teles, ogledal in standardno vgrajenega stekla na zav. vozilu ter neposredni dotik zavarovanega vozila z divjadjo ali domačimi živalmi

Ne

Toča in vihar

Da

Kraja in vandalizem

Ne

Padec zrakoplova

Da

Prevzem rešenih delov – odkup totalke

Ne

Stroški najema nadomestnega vozila, potopitev zav. stvari med prevozom s trajektom, pomoč poškodovanim osebam oz. preprečevanje večje škode na stvareh, požar, potres, direktni udar strele, nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje na zav. vozilo, eksplozija

Da

Možnost hkratne sklenitve dodatne delne kombinacije glede na izbrani paketD – divjad in domače živali

Doplačilo

H – parkirišče

Doplačilo

E – stekla

Doplačilo

S – svetlobna telesa in ogledala

Doplačilo

F pomeni, da je ob škodi potrebno plačati tudi franšizo, če je dogovorjena.

B/M pomeni, da škoda vpliva na bonus, malus.

Splošni kasko paket

Pri splošnem kasku ni krita kraja, vandalizem, toča in vihar, ki so veliko krat med željami tistih, ki iščejo kasko zavarovanje. Ta kasko paket tudi ni primeren za tiste, ki so svoj avto kupili s pomočjo lizinga, saj je v tem primeru zavarovanje proti kraji obvezno.

Prav tako niso zajete dodatne delne kombinacije za stekla, ogledala, svetlobna telesa, divjad, domače živali in parkirišče, kakor so to v Popolnem kasku. Delni kasko je možno dodati samostojno.

Če želite Splošni kasko, označite to, ko izpolnjujete izračun za avto zavarovanje ali nam sporočite, ko nas pokličete po telefonu.